ایدئولوژی حافظه

دموکراسی...؟

آری، حتما.

اما با زنی دیوانه چون من چه میکنی

که پیاپی به دیکتاتوری عشق تو رای می دهد!

/ 13 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خاموش

چه اميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي به اين ساحل .. خوشا فريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد زير آب.. سلام.. به اسم شب خاموش لينكم كن.. راستي اين خودتي[لبخند]

birooh

بی هیچ دلیل خاصی یک لیوان قهوه داغ میخواهم و دنیای اینترنتیم را تنهایی میخواهم و سکوت و آرامشم را ولی نمیدانم چرا قهوه دلچسب زندگیم را با قاشق نشسته ای هم زده ام..! بیا که دلگیرم..! ----------------------------- خفن وزیبا نوشتی ولی چرا (تو) رو این شکلی مینویسی ازدواج هم توی پست قبلیت این شکلی نوشته بودی رمزدار

Paria

Mamnoun ke sar zadid [گل]

birooh

بی هیچ دلیل خاصی حرف تو رو رمز دار نوشتی یا شاید واسه من اینجوری نشون میده از لحاض فونت میگم

شبگرد نا آشنا

درود کوتاه اما جالب بود براسنی که عشق دموکراسی و دیکتاتوری نمیشناسد

آزاده

بدو بیا آپممممممممممممممممممم[رضایت]

صدف

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است… دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد … دلم برای کسی تنگ است که با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند… دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد … دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد… دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد… دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد … دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد … دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست… دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده… دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده… دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است… دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است… دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است… دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است… دلم برای کسی تنگ است که محرم اسرار است… دلم برای کسی تنگ است که راهنمای زندگیست… دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر می کند… دلم برای کسی تنگ است که دوست نام اوست… دلم برای کسی تنگ است که دوستیش بدو

دل

با سلام با دل نوشته این روزها ... به روزم[گل]