کویر امید

 

تو چه در سر داری؟

از من آیینه به نرمی پرسید.

من در اندیشه که از آیینه پنهان سازم، راز دلداگی و شیدایی

و نمی دانستم،

" عشق " چون خورشیدی در فراسوی نگاهم پیداست.

ای در آیینه ام هویدا تو                     ای مرا همنشین شبها تو

جز توبا هیچ کس نمی جوشم           با توام،با توام فقط با تو

لحظه تا لحظه در کویر امید                  گام تا گام می روم با تو

لاله ها از تورنگ می گیرند                عطر دلچسب رازقی ها تو

تشنه ی قطره های باران من              وسعت بی کران دریا تو.

 

/ 8 نظر / 11 بازدید
فرزاد

شعر تاثیرگذاری بود[خنثی]

محلاتی

سلام دیگه عکسا تون را نمیبینیم؟

خاموش

[لبخند]